Monday, June 28, 2021

පියවරුන්ගේ දිනය හා පීතෲත්වය


තවත් පියවරුන්ගේ දිනයකට පසු තබන සටහනක්.  අන්තර්ජාතික දින වල අපටනම් ඒ හැටි ගතයුත්තක් නැත්තේ ඒ සියල්ල් යුදෙවු චින්තන ආකෘතිය තුල කලක් තිස්සේ ඉදිරියට ඇදෙන සොබාදහමේ යහ ගුණයන්ට හා දියුණු මිනිස් ලක්ෂණ වලට පිටින් යන ක්‍රියාකාරක්ම් පද්ධතියක් තුල සිටිමින් වසරක්ට එක් දිනක් ඒ යහගුනයන් හා ලක්ෂණ සිහිපත් කර පසුදින අමතක කිරීමේ අනර්ථකාරී බව නිසා. පියවරුන්ගේ දිනය ගැන වර්තමානයේ ඒ ටික වත් කීමට හැකි දැයි ප්‍රශ්නයක් මතු වන්නේ එදිනටවත් පීතෲත්වය නිසි ලෙස ඇගයීමට ලක් වෙනවාද යන්න සැක සහිත බැවින්. පීතෲත්වය යනු සොබාදහමට අනුකූල ලෙස වැඩි දියුණු වී ඉදිරියට පැමිණ තිබෙන දියුණු මිනිස් ලක්ෂණයක්. එය එසේ වන්නේ ඇයි? සත්ව ලෝකය තුලත් පීතෲත්වය යන්න සමහර තැන් වල දැකගත හැකි වුවත් මනුස්සයන් තරමට සංකීර්ණ සාධක සත්ව ලෝකය තුල දකින්නට නැත. 

                       

 පීතෲත්වය කවර අවශ්‍යතාවයක් අනුව වැඩිදියුණු වී ඇත්ද යන්න සාකච්ඡාවට බඳුන් විය යුත්තේ මනුස්සයාගේ ලිංගිකත්වය, ප්‍රජනනය හා ඒ වටා බැඳුනු මනෝවිද්‍යාත්මක මෙන්ම සමාජීය සාධක් පදනමට ගෙනය. සත්ව ලෝකය පොදුවේ ගත් කළ බොහොමයක් සතුන්ට ප්‍රජනන කාලයක් තිබෙන අතර ඊට අදාල ලිංගික ක්‍රියාවලිය පාලනය කරන හෝමෝන වෙනස් වීම් හඳුනාගැනීමට සතුන්ට ඉව ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. සත්ව ලෝකය තුල බොහෝ විට දක්නට ලැබෙන්නේ ප්‍රජනන ක්‍රියාවලියේදී ගැහැනු සත්වයා පැටවුන් බිහි කර ඔවුන් පරිසරයට ඔරොත්තු දෙන මට්ටමට වැඩෙන තෙක් පෝෂණය කිරීමයි. මනුස්සයන්ගේ ලිංගිකත්වය හා ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය එවැනි සරල එකක් නොවන්නේ ඇයි?
                                       

මිනිසුන්ට නිශ්චිත ප්‍රජනන කාල නැති අතර සත්ව ලෝකය තුල සතුන්ට මෙන් ප්‍රභල ඉන්ද්‍රිය සංවේදනයන් හා ප්‍රභල ඉවක් ද නැත. ඊට සමාන්තර ලෙස මනුස්සයන්ගේ අනෙකුත් සියළු ක්‍රියා සම්බන්ධව මෙන්ම ලිංගිකත්වය සම්බන්ධයෙන්ද මනෝවිද්‍යාත්මක සාධක වඩා සංකීර්ණ වී ඇත. ප්‍රජනන ක්‍රියාවලියකදී මනුස්සයන්ද ඇතුළුව ඒකලිංගික සත්ව කොට්ඨාශ වල ප්‍රජනන බීජ එකතු වීමේ යාන්ත්‍රණය එක් පසෙකින් ක්‍රියාත්මක විය යුතුය. ප්‍රභල ඉවක් නොමැති පසුබිමක මනුස්ස වර්ගයා තුල ඊට අදාල ලිංගික අන්තර් ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කිරීමට ස්ත්‍රී පුරුෂ වශයෙන් අනෙකුත් කායික විද්‍යාත්මක සාධක මෙන්ම මනෝවිද්‍යාත්මක සාධකද එකිනෙක ගැලපීම සිදු විය යුතුයි.
                        

මනුස්සයන්ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ප්‍රවේණි විද්‍යාත්මක කායික විද්‍යාත්මක හා මනෝවිද්‍යාත්මක යන තුන් ආකරයටම විභේදනය වන අතර සුවිශේෂි මිනිස් ලක්ෂණයක් ලෙස මනෝවිද්‍යාත්මක විභේදයනය කැපී පෙනෙයි. මනුස්සයන් සම්බන්ධයෙන් වරක් ප්‍රජනන ක්‍රියාවලිය සම්පූර්ණ කළ පසු ස්ත්‍රිය විසින් බිහි කරන දරුවන් හැදී වැඩීමේදීද මිනිස් ලිංගිකත්වය සම්බන්ධ මනෝවිද්‍යාත්මක සාධකය ඉතා වැදගත්. එහිදී සත්ව ලෝකයේ අනෙකුත් සාමාන්‍ය සංසිද්ධි මෙන් ස්ත්‍රිය විසින් පුරුෂයාගේ සහයක් නැතිව දරුවන් පරිසරයට ඔරොත්තු දෙන මට්ටමට හදා වඩා පරිසරයට මුදා හැරීම මිනිසුන්ගේ පැවැත්මට බලපාන විවිධ පැතිවල සමබරතා සමතුලිතතා අනුව බැලීමේදී සාර්ථක ලක්ෂණයක් නොවෙයි. විශේෂයෙන් මිනිස් ලිංගිකත්වයට අදාල මනෝවිද්‍යාත්මක සාධකයට අනුව එය ඉතා පැහැදිලියි. සත්ව ලෝකය තුල නම් පැටවුන් පරිසරයට මුදාහැරීමේ සරල ක්‍රියාවලිය ප්‍රමාණවත් වුවද මනුස්සයන් සම්බන්ධයෙන් සැලකීමේදී දරුවන් පරිසරයට විවුර්ත කිරීම මෙන්ම සමාජගත කිරීමද වැදගත් වන්නේ මිනිසුන් විසින් ස්වභාවික පරිසරයෙන් තම පැවැත්මට අවශ්‍ය දේ සපුරාගැනීමට අමතරව සංස්කෘතික පරිසරයක්ද නිර්මාණය කරන බැවින්.  ගැහැනු දරුවන් මවගේ අධීක්ෂණය යටතේ පමණක් හැදී වැඩීම යම් මට්ටමකින් සාර්ථක වුවත් ( ලිංගිකත්වයේ මනෝවිද්‍යාත්මක සාධකයද සැලකිල්ලට ගත් විට ) පිරිමි දරුවන් එලෙස මවගේ අධීක්ෂණය යටතේ පමණක් හැදී වැඩීම මිනිසුන් සම්බන්ධයෙන් කොහෙත්ම සාර්ථක දෙයක් නොවෙයි. 
                                                 

 මනුස්සයන්ගේ ප්‍රජනනය හා ලිංගිකත්වය සැලකීමේදී ප්‍රජනන බීජ එකතු කිරීමේ ක්‍රියාවලියට සත්ව ලෝකයේ වෙනත් තැන් වල දක්නට ලැබෙන ආකාරයට ප්‍රජනන කාල හඳුනා ගැනීම හා ඒ සඳහා ඉව දායක වීම ආදිය සිදු නොවන අතර ඒ වෙනුවට මිනිසුන්ගේ ස්ත්‍රී පුරුෂ වශයෙන් විභේදනය වන සංකීර්ණ මනෝවිද්‍යාත්මක සාධකය තුල විරුද්ධ ලිංගික ආකර්ශනය හා ප්‍රජනනයට අවශ්‍ය ලිංගික ක්‍රියාවලිය සිදු වේ. පුරුෂ මනෝවිද්‍යාත්මක විහේදනය සම්පූර්ණ වීමටත් විරුද්ධ ලිංගිකත්වය හඳුනාගැනීමේ ස්ංවේදීතා නිවැරදිව පිහිටීමටත් මනුස්සයන් සම්බන්ධයෙන් පිරිමි දරුවන් පවුල තුල පියාගේ අධීක්ෂණය යටතේ හැදී වැඩී සමබර පුරුෂයන් ලෙස පරිසරයට විවෘතව සමාජගත වීම අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක්. පුරුෂ ලිංගිකත්වයෙහි ස්වභාවය මිනිස් ලිංගිකත්වයේ මනෝවිද්‍යාත්මක සාධකය සැලකිල්ලට ගත් කල කිසිදු පුරුෂයෙකු ස්වකීය පියවරුන්ගෙන් පූර්ණ ස්වායක්ත නොවෙයි. එලෙසම කිසිදු පුරුෂයෙකු කවර හෝ සංස්කෘතික පරිසරයක මිනිස් සමාජය තුලදී අනෙකුත් පුරුෂයන්ගෙන් පූර්ණ ස්වායක්ත නැත. මනෝවිද්‍යාත්මක වශයෙන් ගත් කළ පිරිමි දරුවන්ද පවුල තුල පියවරුන් අනුගමනය කිරීමටත් සමාජය තුල ප්‍රභල පෞරුෂයක් හා ප්‍රතිරූපයක් ඇති පිරිමි චරිත අනුගමනය කිරීමටත් වැඩි නැඹුරුවක් ඇති බව ඉතා පැහැදිලියි. ලෝක ස්වභාවය අනුවද එය තහවරු වී ඇත. සමබර පුරුෂයෙකු මිනිස් සමාජයට දායක වීමට මේ ක්‍රියාවලිය අනිවාර්ය දෙයක්. ඒ සියල්ලෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ පීතෲත්වය යනු මිනිස් වර්ගයාට අවශ්‍ය පිරිමි මිනිස් ජීවියා අකණ්ඩව  බිහි කිරීමට සොබාදහමෙන් වැඩිදියුණු වී ඉදිරියට පැමිණ තිබෙන දියුණු මිනිස් ලක්ෂණයක් බවයි.
                             

 මේ පෙනෙන්නට තිබෙන කරුනු ටික කීමට කිසිදු උපාධියක් හෝ විශේෂඥ්ඥ දැනුමක් අවශ්‍ය නොවේ. අවශ්‍යවන්නේ සංවේදනයන් සහිත ඉන්ද්‍රිය පද්ධතියක් හා සිතීමට හැකි මොළයක් පමණි. කාටත් පැහැදිලි මේ කරුණු ටික විශේෂයෙන් කීමට සිදුවන හේතුවක්ද තිබේ. එයනම් යුදෙවු චින්තන ධාරාවත් බටහිර නූතනත්වයත් තුල වර්තමානයේ ලොව පුරාවට ඔඩු දුවා ඇති මිනිස් කුහකත්වයන් හා ඒ තුල ගොඩනැගී ඇති වංචනික ගුණධර්ම පෙර කී දේකෙනෙකුගේ මනසට ගෝචර වීමට  බාධා පැමිණවීමයි. ඒ කරුනු කාරනා කොපමණ සත්‍ය වුවත් පිළිගැනීමට වර්තමානයේ බොහෝ දෙනා මැලිකමක් දක්වන්නේ මේ හේතුවෙන්. මේ වන විට බටහිරනම් එම කරුනු නොපිළිගැනීමෙන්ද ඔබ්බට ගොස් සමාජීය කුහකත්වයන් ඔස්සේ උවමනාවෙන්ම මිනිස් ලිංගිකත්වය ව්‍යාකූල කරගනිමින් ඇත. ස්ත්‍රීත්වයට වඩා ලිංගික බහුරූපිකත්වයක් අවශ්‍ය බටහිර කාන්තාවාදය කුහක පිරිමින් විසින්ම ඉදිරියට ගෙන යමින් තිබෙන්නේ සමලිංගිකත්වය හා ඒවටා ඇති අනෙකුත් සියළු ව්‍යාකූල චර්යාවන් අනුමත කර පෝෂණය කරන අතරමයි. අවසන් වශයෙන් කිව යුත්තක් තිබේ. ඒ පියවරුන්ගේ දිනය වසරකට වරක් සමරා නිහඬව සිටීමට වඩා මෙකී කරුණු ටික තේරුම් ගැනීමට අවශ්‍ය විචාරය අප තුලින්ම ඇති කරගත යුතුව තිබෙන බවයි. ඒ සඳහා සමාජීය කුහකත්වයන් මෙන්ම ඒ තුලින් ගොඩනැගෙන වංචනික ගුණධර්ම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට අවශ්‍ය චිත්ත ධෛර්ය ඇති කර ගත යුතු වේ. එසේ නොවන තාක් පියවරුන්ගේ දිනයද තවත් එක් දිනයක් පමණක් වනු ඇත.

Thursday, June 24, 2021

පොසොන් පෝය දින අධිෂ්ඨානය


මිහිඳු හිමියන් ලක්දිව වැඩම කර බුදු සසුන ස්ථාපිත කිරීම සිහිපත් කරන මේ උතුම් පොහොය දිනයේ සිහිපත් කළ යුතුම තවත් වැදගත් දෙයක් තිබෙනවා. ඒ වර්තමානයේ ව්‍යාජ උගතුන් බුද්ධිමතුන් විසින් බුදු දහමට බටහිර නූතනත්වයේ මතවාද ඉතා සාවද්‍ය ලෙස ගලපමින් විශාල මුලාවකට අප සියළු දෙනා ගෙනයන වැඩපිළිවෙල නවතා දැමීමටත් ඒ වෙනුවට සැබෑ බොදු චින්තනය මත පිහිටා කටයුතු කිරීමට හා බටහිර මුලාවල් සියල්ලෙන් මිදී නිවැරදි බුදු දහම අනුව කටයුතු කිරීමට  අධිෂ්ඨාන කර ගත යුතු බවයි. අවිචාරයෙන් මිදීමට විචාර බුද්ධිය පහල වේවා!

Sunday, June 20, 2021

පියවරුන්ට උපහාරයක් වේවා!


ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය මත සමාජ කුහකත්වයන් ඔඩු දුවා ඇති පසුබිමක, දිනෙන් දින කුහකත්වයන් තුලින් වංචනික ගුණධර්ම ගොඩනැගෙන පසුබිමක වගේම කුහකත්වයෙන් අන්ධ වූවන් වංචනික ගුණධර්ම වලට වන්දනා මාන කරන පසුබිමක කිසිදු කුහකකමකින් තොරව සමාජ වගකීම් ඉටු කරන සැබෑ ගුණධර්ම අගයන සැබෑම පියවරුන්ට උපහාරයක් වේවා. ( සවිස්තර ලිපියක් පසුව පළ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙමු )

Wednesday, June 9, 2021

කොවිඩ්මර්ධනයේ මුල් අවධිය, දැන් තත්වය හා ඉදිරිය.


මෙරට කොරෝනා වසංගතය, ඊට පාදක වන කොවිඩ් 19 වෛරසය ආදිය ගැන කතාබහක් ඇතිවන්නේත් මුල් ආසාදිතයන් හමු වන්නේත් පසුගිය වසරේ එනම් 2020 මුල් කාලයේ. වන විට පැවති ජනාධිපතිවරණයෙන් බලය තිබූ පාර්ශවයේ අපේක්ෂකයා පරාජය වී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා නව ජනාධිපතිවරයා ලෙස පත් වී තිබීමත් විශේෂත්වයක්.  අනෙක් විශේෂ කාරනය වන්නේ ව්න විට පාර්ලිමෙන්තු මහ මැතිවරණයද නොපවත්වා තිබීමයි. කෙසේ නමුත් කොවිඩ් ආක්රමණය හඳුනා ගැනීමත් සමග ජනාධිපතිවරයා ප්රශ්නය හඳුනාගෙන නිසි කලට සිදු වියයුතු සියල්ල කිරීමට පියවර ගනු ලැබුවේ ප්රශ්නය විසඳා ගැනීම සඳහා හොඳ සූදානමක් ඇතිව ඊට අවතීර්න වීමෙන්. සෞඛ් අංශයට පමණක් සියළු වගකීම පවරා නොසිට යුධ හමුදාව ප්රමුඛ සියළු ආරක්ෂක අංශ වලටත් පොලීසියටත්  වැඩපිළිවෙලවල් වල සංවිධාන කටයුතු පැවරීම ජනපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් ගනු ලැබූ ඉතා හොඳ තීන්දුවක්. හැකි ඉක්මනින් නිරෝධායන මධ්යස්ථාන ඉදිවීම හා සෞඛ් අංශ විසින් තහවරු කරන ලද ආසාදිත පුද්ගලයන් ඉක්මනින් නිරෝධායන මධ්යස්ථාන වලට යොමු කිරීම වසංගත රෝග ව්යාප්තිය ඉතා හොඳින් පාලනය කර ගැනීමේ ප්රධානම සාධකය විය. එකල කොවිඩ් ආසාදිතයින් හමු වූ සැනින් අදාල ප්රදේශ විෂබීජ හරනයට ලක් කිරීම කැපී පෙනුනි. ඊට අමතරව දක්නට තිබුණු වැදගත්ම දෙය නම් මුල් අවධියේ බටහිර වෛද් ප්රතිකාර වලට අමතරව පාරම්පරික සිංහල වෙදකමේ ප්රතිශක්තිකරනය වැඩි කරන ක්රමවේදයන් මෙන්ම දුම් හට්ටිය ඇල්ලීම වැනි විෂබීජ හරන ක්රමද තැනට සුදුසු ලෙස යොදා ගැනීමයි. මේ සියළු කාර්යන් සඳහා සෞඛ් අංශ හා ආරක්ෂක අංශ වලට මහජන සහයද උපරිම ලෙස ලැබී තිබුණි.

                


මුල් අවධියේ සෞඛ් ඇමතිනිය විසින් කළ කාර්යභාරයද ප්රශංසනීය මෙන්ම අමතක කළ නොහැක්කක්. පර්ලිමෙන්තු මැතිවරණය පවත්වා නව රජය නිල වශයෙන්ම ස්ථාපිත වූ පසුත් පෙර පරිදිම කොවිඩ් මර්ධන වැඩපිළිවෙල ශක්තිමත්ව ඉදිරියට ගමන් කළ අතර මුල් අවස්ථාවේ කොවිඩ් රැල්ල ඉතා සාර්ථකව මුලුමනින්ම වාගේ සෞඛ් අංශ වල පාලනයට නතුව තිබුණි. ඉන් අනතුරුව කොවිඩ් මාරයා නැවත රටටම තර්ජනයක් ලෙස හිස ඔසවන්නේ මිනුවන්ගොඩ ඇඟලුම් කම්හල හා පෑලියගොඩ ධීවර වෙළඳ මධ්යස්ථානය ආශ්රිතව මතුවූ පොකුරු වලින්.  එතැන් පසුවට සිදු වුනේ කුමක්ද? ප්රශ්නය නගන්නට සිදුවන්නේ කොවිඩ් මර්ධනයේ දැන් තත්වය තරමක් භයානක අතට හැරී ඇති නිසා. දැන් ආසාදිතයන් රට පුරා ඉහල අගයකින් දිනපතා හමු වන අතර මරණ සංඛ්යාවද වැඩි වී ඇත. අතර කොවිඩ් වෛරසයේ ඉන්දියාව ආක්රමණය කර තිබෙන භයානක ප්රභේදය ලංකාව තුලත් හමු වී ඇති බව කියැවුනි. ඉන් පෙර කියවුනේ එංගලන්තය තුල ව්යාප්ත වුනු විකුර්ති ප්රභේදයක්ද මෙරටින් වාර්තා වී තිබුනු බවයි. කෙසේ වෙතත් කොවිඩ් තත්වය තරමක් බැරෑරුම් වී ඇති මේ මොහොතේ එන්නත් ගෙන්වාගැනීම හා එන්නත්කරණය යුහුසුලුව සිදු වෙමින් පවතී. පිළිබඳව සෞඛ් අංශ වලටත් විශේෂයෙන් චන්න ජයසුමන මහතාටත් අප ස්තූතිවන්ත විය යුතුයි. කටයුතු එසේ සිදු වුවත් අප අවධානයට ලක් විය යුතු තවත් කරුණු කීපයක් තිබේ. කොවිඩ් මර්ධනය මුල් අවධියේ තිබූ කිරියාකාරී හා කාර්යක්ෂම බවත් කොවිඩ් මර්ධනයේදී දක්නට ලැබූ ඇතැම් අංගත් එකළ තරම් දැන් දක්නට නොලැබීම හා ජනතාව අතර වගකීමෙන් තොරව ක්රියා කිරීම තරමක් වැඩි වීමයි. තත්වය වඩා උග් අතට හැරුනේ මෙවර සිංහල අළුත් අවුරුද්දෙන් පසුවයි.

                         


දැන්නම් කොවිඩ් ආසාදිතයිත් දිනකට 2500 - 3500 අතර ගනන් වලින් හමුවෙන තත්වයකුයි තිබෙන්නේ. එතැනට අප ඇද වැටී ඇත්තේ රජයේ වරදක්ට වඩා ජනයාගේම නොසැලකිල්ලෙන්. අවුරුදු කාලය තුල සංචරන සීමා පැනවීමට උනන්දු නොවීම රජය පැත්තෙන් අතපසු වීමක් වුවත් හේතුවෙන් වගකීමක් නැතිව හැසිරීම මහජනතාවගේ දුර්වල කමක්. කෙසේ නමුත් මේ වන විට ආසාදිතයින් මහා පරිමාණයෙන් හමු වෙද්දී මීට පෙර මුල් කාලයේ ඉතා සුළුවෙන් ආසාදිතයින් හමු වන විට සෞඛ් ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කළ කී බොහෝ දේ අයුරින් සිදු නොවීමත් කතා කළ යුතු දෙයක්. එක් පැත්තකින් මේ වන විට එන්නත් ලබා දීම යුහුසුලුව සිදු වෙමින් පවතියි. එහෙත් එය එසේ වූ පමණින් අනෙ ක්රියාමාර්ග අකාර්යක්ෂම නොවිය යුතුයි. මුල් කාලයේ නම් ආසාදිතයින් හඳුනාගත් වහාම අදාල ප්රදේශ විෂබීජ හරනය කිරීම ඉක්මනින් මෙන්ම දැඩි උනන්දුවකින් සිදු වූවක්. එහෙත් මේ වන විට රට පුරා බොහෝ ප්රදේශ වල ආසාදිතයින් බහුලව හමුවන තත්වයක් තිබියදී එම ප්රදේශ වල විෂබීජ හරනය එතරම් සාර්ථකව සිදුවන බවක් පෙනෙන්නට නැත. ඇතැම් ප්රදේශ වල එය සිදු වන්නේම නැත. මේ කටයුත්ත වසංගත රෝග පාලනයේදී කිසිසේත් නොවැදගත් කටයුත්තක් නොවේ. මීට පෙර නම් පාරම්පරික සිංහල වෙදකම ආශ්රිත ක්රියාකාරකම් වලටද කොවිඩ් මර්ධන ක්රියාවලියේ යම් තැනක් තුබුණි. විශේෂයෙන් දුම් හට්ටිය ඇල්ලීම වැනි දේ සිදු විය. ඉඟුරු කොත්තමල්ලි වැනි ප්රතිශක්තිකරනය වර්ධනය කරන පාරම්පරික අත් බෙහෙත් ප්රතිකාර කෙරෙහිද ජනතා උනන්දුව වැඩි වී තිබුණි. දුම් හට්ටිය ගැන නම් දැන් අහන්නත් නැහැ. සිංහල වෙදකමේ ප්රතිකර්ම ගැන මින් පෙර ගොඩනැගී තිබුනු උනන්දුවත් දැන් දියාරු වී ගොස් ඇති බවක් පෙනේ. මුලදී දැඩි සත්කාර ඒකක වලට අවශ් ඇඳන් ඇතුළු වෙනත් වෛද් උපකරණ රට තුල නිපදවා ගැනීම ගැන උනන්දුවක් ඇති වී තිබුණත් සියල්ල දැන් දියාරු වී ඇති සෙයක්ද පෙනේ.

                    


මේ කාරනා සසඳා බැලිය යුත්තේ මූලිකව මෙරට දේශපාලන වටපිටාව සමගයි හැරුනු විට සමාජ තත්වයන් ගැන යම් තාක් සැලකිය යුතුය. සියළු වැඩ කටයුතු පාර්ලිමෙන්තු මැතිවරණයට කලින් ඉතා සාර්ථකව සිදු වීමත් මැතිවරණයෙන් පසුව කෙටි කලක් මුල් වැඩපිළිවෙලවල් සාර්ථකව ඉදිරියට ගොස් පසුව ටිකෙන් ටික කඩා වැටීම විමසිලිමත්ව බැලුවොත් කාටත් දැකගන්නට පුළුවන්. මුල් කාලයේ ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවෙන් විෂබීජ නාශක ද්රව් නිෂ්පාදනය කර දීමට හැකි බවක්ද කියවුනා, නමුත් දැන් එවැන්නක් ක්රියාත්මක වන බවක් නොපෙනේ. විෂබීජ නාශක දියර වෙළඳාම නම් ඊට වඩා වේගයෙන් සිදුවන බවක් දැකිය හැක. දැඩි සත්කාර ඒකක වලට අවශ් ඇඳන් රට තුල හදා ගැනීමට එදා තිබූ උනන්දුව අද ඇති බවක් පෙනෙන්නට නැත. ඇඳන් ඇතුළුව මෙරට නිෂ්පාදනය කර ගත හැකිව තිබූ උපකරණ නැවතත් පිට රටින් ගෙන්වන අදහසක් වත් දේශපාලකයින්ට පහල වූවාදැයි සැක සිතේ. දුම් හට්ටිය ඇල්ලීම වැනි පාරම්පරික දැනුම මත් පදනම් වන විෂබීජ නසන ක්රමත් සෙම් රෝග සඳහා ප්රතිකර්ම ලෙස යොදාගත් පාරම්පරික ඖෂධ හා ප්රතිකාර ක්රමත් යට ගියේ ප්රතිකාර වලට ඉඩ දීම බටහිර වෛධ් විද්යාවට මදිකමක් නිසාවත් ? මේවා සාධාරන ලෙස අප කාටත් නැගෙන ප්රශ්න වෙයි. කොවිඩ් ආසාධිත මළ සිරුරු සුරක්ෂිතව ආදාහනය කිරීමේ පිළිවෙල වෙනස් වී භූමදානයට ඉඩ ලබා දුන්නේත් දේශපාලන හේතු මත බව බොහෝ දෙනාගේ වැටහීමයි. භූමදානය ගැටළුවක් නොවේ කියා ලෝක සෞඛ් සංවිධානය කීවත් මේ රට තුල රෝග ව්යාප්තිය පාලනය කිරීම අරභයා ගත යුතු වඩා හොඳම කටයුත්ත කුමක්දැයි තීරනය කළ යුත්තේ සෞඛ් බලධාරීන්. එහෙත් මෙරට මුස්ලිම් ආන්තවාදී දේශපාලකයින් අවුස්සාගෙන මහා පටලැවිල්ලක් ඇති කරගත් පසු ඔවුන්ගේ අවශ්යතාවය මත භූමධානයට අවසර ලබා ද්දෙන්නට සෞඛ් බලධාරීන්ට දේශපාලන හේතු බලපාන්නට ඇතිය යන්න කාගේත් සැකයයි. මුල්කාලයේ වසංගතය හමුවේ මහ ජනයා පරිස්සම් වූ ආකාරය ජනයා තුලින්ම ගිලිහී යන්නට පටන්ගත්තේ ආර්ථික යුද්ධයත් සමගය.

                               


කොවිඩ් තත්වය ඉදිරියේදී තවත් භයානක නොවීමටනම් රජයට සෞඛ් අංශ වලට හා ආරක්ෂක අංශ වලට පමණක් නොව මහජනයාටත් සිහිකල්පනාවෙන් හා ඉවසීමෙන් කටයුතු කරන්නට සිදුවන බව ඉතා පැහැදිලියි. සියළු දෙනාට කොවිඩ් මාරයා සමග පොර බදන්නට සිදු වී තිබෙන්නේ තවත් ස්වභාවික ආපදා සමග මෙන්ම නැවු ගිනිගන්නා වාටපිටාවකයි. පළමුව අපට විචාරයක් තිබිය යුත්තේ ජාතිකත්ව ප්රවාහයෙන් පිට සිටින විජාතික ගැති දේශපාලන කණ්ඩායම් අවස්ථාවාදීව මේ තත්වය හමුවේ දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීමට කරන සටකපටකම් හා මහජනයා නොමග යවන අසත් ප්රචාර නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමටය. නිරෝධායනය, එන්නත්කරනය ඇතුලු සෞඛ් සේව සියල මේ මොහොතේ නිරවුල්ව මෙන්ම කාර්යක්ෂමව කරගෙන යෑමට රජය උපරිම ලෙස කටයුතු කළයුතුයි. සංචරන සීමා පනවන කාලය තුල අත්යවශ් සේවා හා භාණ්ඩ ජනතාව වෙත ලබා දීම කාර්යක්ෂම කිරීම මෙන්ම එදිනෙදා දවසේ වියදම් සොයාගන්නා පිරිසත් සුළු ව්යාපාරිකයිනුත් වෙනුවෙන් යම් සහනයක් ලබා දීම ගැනද රජය සිතා බැලිය යුතුයි. එහිදී අකාර්යක්ෂම වැඩ බැරි රජයේ නිලධාරීන් මහත් කරදරයක් විය හැක. එමෙන්ම අවස්ථාවාදී කපටි ව්යාපාරිකයින්ගේ කූඨ වැඩ කටයුතු එලි බහින්නටද ඉඩ තිබේ. මේ සියල්ලෙන් වාසිය අත් වන්නේ විජාතික ගැති විපක්ෂ දේශපාලන කණ්ඩායම් වලටයි. එබැවින් තීරනාත්මක අවස්ථා වල ජනාධිපති තුමා මැදිහත් වී හෝ අත්යවශ් වැඩ කටයුතු අයුරින් කරගෙන යෑම සඳහා මුලදී මෙන් ආරක්ෂක අංශ වල සහය ලබා ගත යුතුය. අතරතුර කොවිඩ් වසංගත පාලනයට මෙරට පාරම්පරික සිංහල වෙදකමෙන් උපරිම ප්රයෝජනයක් ලබා ගැනීමටද කටයුතු කළ යුතුය. එහිදී බටහිර වෛද්යවරුන් ඊට සහය ලබා දීම විනා කඹ ඇදීම නොකළ යුතුයි. අමාත් සිසිර ජයකොඩි මහතා බාධක මැද හෝ මේ ගැන කරන කැප කිරීම ප්රශංසනීය එකක්. කොවිඩ් වසංගතය මධ්යයේ වුවත් ජාතික හා විජාතික ගැටුම අමතක කර වැඩ නොකළ යුතුයි. එසේ කර විජාතික බලවේග වලට වාසි සැපයීම නොකර වසංගතය පාලනය කරගන්නා අතරතුරම අනෙක් පසින් ශක්තිමත් ජාතික ආර්ථිකයක් ඇති කරගැනීමේ ඉලක්කයද සපුරා ගත යුතුය. කටයුත්ත පමණක් නොව සෑම අතින්ම ජාතික මතවාද ශක්තිමත් කිරීමටද දැන් මහඟු අවස්ථාවක් උදා වී ඇත.